REVIEWS


web page maker screenshot
Vad den är

    Den är samlingen av principer och lagar, som revelerats av Högre Andar, och som finns sammanfattade i Allan Kardecs verk, som utgör den Spiritistiska Kodifieringen: Andarnas Bok, Mediernas Bok, Evangelium enligt Spiritismen, Himmel och Helvete och Genesis.
     "Spiritismen är en vetenskap som ägnar sig åt Andarnas natur, ursprung och slutmål liksom även deras relationer med den kroppsliga världen."   Allan Kardec (Översatt från "Qu'est-ce que Le Spiritisme?" - Préambule)
      "Spiritismen förverkligar det som Jesus sagt om den utlovade Tröstaren: ger vetskap om saker som gör att människan vet varifrån hon kommer, vart hon går, och varför hon är på Jorden; erinrar henne om de verkliga principerna i Guds lag samt tröstar henne med tron och hoppet."    Allan Kardec (L'Evangile selon le Spiritisme - chapitre VI - 4)Andarna utvecklas alltid. Under sina mångtaliga kroppsliga existenser kan de stanna upp men de går aldrig tillbaka i utvecklingen. Framåtskridandets hastighet, intellektuellt och moraliskt, är beroende av ansträngningarna de gör för att nå fullkomning.Bönen är ett uttryck för dyrkan av Gud. Den finns i den naturliga lagen och är resultatet av en medfödd känsla hos människan, liksom idén om Skaparens existens är medfödd.Create your own web pages in minutes...
in construction
Copyright 2006 Spirity Page Maker Inc. All Rights Reserved.
Hässleholm Spiritistiska Familje Grupp
HOME      Medlemsgrupper     Vad är Spiritismen?      Nyheter      Länkar      Email